Danh mục sản phẩm
Chúng tôi sản xuất và phân phối các đường dây dẫn đường nhiều cỡ và các vật liệu cho nhiều lần.Chúng tôi thậm chí có thể tùy chỉnh kích cỡ và kích cỡ vật chất để vừa với ứng dụng của bạn.Những sản phẩm của chúng tôi gồm những loại Phong Ấn tiêu chuẩn và đặc trưng, những bộ phận bằng thép, tả giấy, hướng dẫn sử dụng, những bộ phận khuôn mẫu tự động, Phong Ấn PTđắp, v.v.